Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

ŠV. MATO GIMNAZIJOJE

APRAŠAS

 

 

Vidurinio ugdymo programa Šv. Mato gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, (aprašo pakitimai) patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija).

 

Aprašo įgyvendinimas sukonkretintas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo Šv. Mato gimnazijos apraše ir Gimnazijos 2013-2015 m. m. ugdymo plane. Prašymas dėl vidurinio ugdymo dalykų ir jų kursų pasirinkimo.

 

III - IV klasių mokiniai dalyką, dalyko kursą, modulį gali keisti Gimnazijos nustatyta tvarka,

 

Prašymas dėl mokomojo dalyko/dalyko kurso keitimo.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas

 

III - IV klasių mokiniai gali rinktis šiuos pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.

 

Konsultavimą Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo klausimais koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Levanauskienė

(mob. +370 603 16 816, el. paštas pavaduotojas@mato.kaunas.lm.lt ).

 

 


Mokinio įsivertinimo lapas

Kontrolinių darbų grafikas fiksuojamas elektroninio dienyno TAMO sistemoje.

 

 

Daugiau informacijos apie egzaminus


 

Nacionalinis egzaminų centras

 

 

 

Dvyliktokams apie brandos egzaminų sesiją:

 

BE tvarka 2017 m.

 

Vykdymo instrukcijos

 

 

Prašymas brandos egzaminams

 

 

Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes

 

Svarbi informacija :  http://www.lamabpo.lt/

 

 

Dešimtokams apie vidurinio ugdymo programą:

 

PUPP TVARKOS APRAŠAS

 

PUPP VYKDYMO INSTRUKCIJOS


 

Vidurinis ugdymas ŠMM

 

 

Svarbi informacija :  http://www.lamabpo.lt/

 


 

Mokinio individualaus ugdymo(si) plano projektas antrokui

 

 

 


Rekomendacijos rengiant individualų ugdymosi planą:

humanitarinių mokslų kryptis

menų kryptis

socialinių mokslų kryptis

fizinių mokslų kryptis

biomedicinos mokslų kryptis

technologijos mokslų kryptis

 

 

Naudinga informacijaNacionalinis egzaminų centras NEC

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrojo priėmimo organizavimas LAMABPO

Būsiemiems lyderiams Studijos

Dėl žinių Lietuvos! Mokslo ir studijų reforma

Švietimo ir mokslo ministerija SMM

Atnaujinta: 2017 01 13
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Visos teisės saugomos 2010-2021. E-sprendimas r-tvs