Gimnazijos ugdymo planas

 

ŠV. MATO GIMNAZIJA


2017-2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (netrukus įkelsime)

 

2017-2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (netrukus įkelsime)


 

 

Įgyvendinant Ugdymo planą, priimti tam tikri susitarimai, patvirtintos tvarkos (priedai):

Kultūrinė, meninė, pažintinė veikla

Mokinių socialinės veiklos organizavimas

Mokinių mokymo namuose tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Tiksliųjų mokslų metodikos grupės vertinimo tvarka

Technologijų metodikos grupės vertinimo tvarka

Muzikos metodikos grupės vertinimo tvarka

Mokinio įsivertinimo lapas muzikos pamokoje

Dailės metodikos grupės vertinimo tvarka

Lietuvių k., užienio k. metodikos grupės vertinimo tvarka

 

 

 

Pasirenkamojo dalyko, dalykų modulio rengimo formos 1 priedas (anotacijos),

 

Pagalbos mokiniui specialistų komandos teikimo gimnazijoje tvarkos aprašas

 

 

Atnaujinta: 2017 09 22
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Visos teisės saugomos 2010-2017. E-sprendimas r-tvs