Improvizacijų projektas

 

Šiuolaikinėje mokykloje viena iš pagrindinių problemų yra atskirų grupių formavimas, abejingumas ir savitarpio supratimo stoka. Kaip rodo tyrimai, netolerancijos išmokstama būtent mokyklose. Sumažėjęs neformalus bendravimas ne tik stato "sienas", bet ir skatina moksleivių uždarumą, mokytojų baimę naujiems ugdymo metodams.

Europos socialinio fondo agentūrai paskelbus kvietimą teikti paraiškas, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymąsis visą gyvenimą VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės ,,Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, Viešoji įstaiga “Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla” pateikė projektą „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“. Pateiktas projektas buvo įvertintas teigiamai ir šiam projektui įgyvendinti 2010 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto metu bus apmokyti 10 skirtingų apskričių mokyklų mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei jaunimo organizacijos atstovai. Mūsų mokykla tapo vienu iš vienuolikos šio projekto partnerių. Mūsų mokyklos bendruomenės nariams (dvylikai mokytojų, šešiems tėveliams, trisdešimt dviems 9-12 klasių mokiniams) teks puiki galimybė išbandyti naują, Lietuvoje unikalų improvizacijos modeliu paremtą ugdymo metodą. Tokį išbandymą pasiūlė projekto „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“ sumanytojas ir organizatorius aktorius Andrius Žebrauskas. Jam talkina aktorius Audrius Bružas. Projekto dalyviai, mokyklos mokytojai, improvizacijos pagalba, mokymosi procesą padarys daug efektyvesnį, išmoks patraukti auditorijos dėmesį bei išlaikyti susidomėjimą, efektyviau perteikti informaciją auditorijai. Mokiniai išmoks suprasti save ir kitus, įgis atsparumo patyčioms, išmoks toleruoti kitaip mąstančius ar atrodančius. Improvizacijos įgūdžiai leis labiau suprasti literatūros, visuomenės mokslo ir net tam tikrų gamtos mokslų bei matematikos aspektus, išmokins jungti žinias veiksme. Mokinių tėvai išugdys gebėjimus, reikalingus pilnaverčiam bendravimui su vaikais. Tėvai taps daugiau išklausantys ir suprantantys. Mokymų metu atsiradę iniciatyvūs asmenys pataps regionuose sukurtų improvizacijos klubų ambasadoriais. Šie asmenys kartu su jaunimo organizacija bus apmokyti teikti metodinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariui, norinčiam, kad naujai įgyti įgūdžiai taptų nauju įpročiu.

Atnaujinta: 2011 03 17
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Visos teisės saugomos 2010-2021. E-sprendimas r-tvs