Bendra informacija


„Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola;

ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią,

ir pragaro vartai jos nenugalės"  (Mt 16, 13 - 18)

 

Vilkaviškio vyskupijos Aukštosios Panemunės
Švč. M. Marijos Vardo parapija

Kodas 191288143.

Vaidoto g. 9, LT−45388 Kaunas

A/s LT 237300010077264119 bankas AB”Swedbank”

 

 

Šv. Mišių tvarka

Šiokiadieniais: 9.00 val.

Šeštadieniais: 9.00 ir 10.00 val.

Sekmadieniais: 8.00, 10.00, ir 12.00 val.

Parapijoje dirbantys kunigai

Parapijos klebonas – kun. kan. Deimantas Brogys (nuo 2002 05 27)

mob. tel.: 8 686 23 401

 


 

Panemunės senelių namų kapelionas – altaristas kun. P. Kražauskas (nuo 2001 06 15)

mob. tel.: 8 637 89 649

 

Parapijos pastoracinė veikla


Sakramentų teikimas. Prieš kiekvienas šv. Mišias parapijos bažnyčioje yra klausoma išpažinčių. Onkologiniame dispanseryje, Raudono Kryžiaus, Kazio Griniaus ir Viršužiglio slaugos ligoninėse lankomi ligoniai, aukojamos šv. Mišios, ligoniams suteikiami ligonių patepimo, išpažinties bei komunijos sakramentai.

Jaunimo veikla. Parapijos jaunimo choras gieda sekmadieniais 10 val. Jaunimo šv. Mišiose, organizuoja šlovinimo vakarus, akcijas, įvairius renginius, stovyklas, piligriminius žygius.

Marijos legiono „Paslaptingosios Rožės“ tarnystė. Kiekvieną sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių, nariai renkasi bendrai maldai bei pasidalinimui, trečiadieniais lanko ligonius onkologiniame dispanseryje.

Caritas. Organizacija vykdo jau tradicine tapusią akciją „Gerumas mus vienija“: savanoriai platina akcijos žvakeles, o už surinktas lėšas remiamos skurstančios šeimos, vieniši seneliai, ligoniai bei organizuojamos vasaros stovyklos.

Panemunės vaikų laisvalaikio ir užimtumo centras. Šio centro, besiglaudžiančio prie parapijos raštinės, pagrindiniai lankytojai – mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai, kurie čia gali susitikti ir pabendrauti su bendraamžiais, paruošti pamokas, pažaisti.

 

Jei turite klausimų, idėjų ar norėtumėte įsijungti į mūsų vykdomas tarnystes kitiems įvairaus amžiaus žmonėms, mielai laukiame Jūsų skambučio arba elektroninės žinutės (apanemune@gmail.com)

Atnaujinta: 2017 01 16
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Visos teisės saugomos 2010-2021. E-sprendimas r-tvs